خدمات

کمک در زبان مورد نظر شما.
( ۱۷ زبان های در حال حاضر ارائه و پیشنهاد شده)
دربمورد محل سکون نیازها، پرسشها و مسائل.

 • خدمات رایگان
 • راهنما وکمک در خدمت شماست توسط تلفن، ایمیل یا
  چت آنلاین
 • معلومات مربوط به شهر شما یا
  منطقه شما
 • کمک برای شناسایی خدمات واجنسی برای مسائل پیچیده در شهر یا منطقه شما
 • در آینده زبان های اضافی دیگر در دسترس خواهند بود .

ما اطلاعات ارائه می کنیم درباره

ما اطلاعات ارائه می کنیم درباره

Z

پشتیبانی درآمد و مزایا

 • معلومات در مورد مزایا،حقوق و کمک های موجود
  در ورکن انکم NZ (WINZ)
Z

مالیات

 • دریافت شماره IRD
 • کمک و “کار کردن برای خانواده ها”
Z

مسائل مربوط به شغل و کار گردن

 • شناسایی کمک در دسترس برای پیدا کردن یک کار
 • حقوق کارمندان
 • چگونگی برخورد با مسائل شغل داشتن (اشتغال) و کار
 • کار داوطلبانه چیست؟
Z

سلامتی

 • حقوق شما چیست؟
 • سیستم بهداشتی و صحت NZ چگونه کار می کند
 • کمک برای پیدا کردن یک دکتر، متخصص و غیره
Z

حقوق مصرف کننده و خریدار

 • آنچه شما قبل از خرید یک ماشین دست دوم باید بدانید
 • حقوق شما هنگام خرید کالا و دیگر اجناس
Z

مسکن و اجاره

 • قوانین مربوط به اجاره
 • پول باند وپیش پرداخت
 • قراردادهای اجاری اتاقه شریکی
 • وظایف صاحبخانه
Z

تحصیلات

 • یک اجنسی آموزشی را پیدا کنید
 • یک مکتب و یاکودکستان را در مناطق محلی خود را پیدا کنید
 • انگلیسی یاد بگیرید و بیاموزید
 • تبدیل مدارک تحصیلی خود به مدرک
  معادل به نیوزلند NZ
Z

مسائل خانوادگی و مشاوره

 • مشکلات خانواده یا فردی
 • اجنسی هایی که می توانند با خرابی ها و مشکلات های ارتباطی کمک کنند
Z

زندگی روزمره

 • پرداخت صورتحسابها و بل ها
 • اتصال اینترنت یا تلفن
 • فعالیت های تفریحی محلی و منطقه یی
 • تقسیم اوقات بس و یا قطار
 • پیداکردن محل عبادت
 • بودجه و یا کمک مالی
 • چگونه می توانم به مترجم گفتاری و یا نوشتاری دسترسی پیدا کنم؟

ساعات عملکرد
9am-4pm دوشنبه تا جمعه

شماره تلفن
0800 869 009

ایمل info@infonow.nz