درباره ما

اینفو ناو جهت دستیابی به اطلاعات در زمینه زندگی در نیوزیلند به مهاجران کمک می کند.

اطلاعات دردامنه وسیعی شامل: نیازهای زندگی ازجمله آموزش، مسکن، یادگیری زبان انگلیسی، زندگی روزمره و خدمات درمانی میباشد.

شما می توانید از طریق تلفن یا ایمیل یا چت آنلاین با اینفوناو تماس بگیرید.

ساعات فعالیت:
9am-4pm دوشنبه تا جمعه

شماره تلفن
0800 869 010

ایمیل info@infonow.nz