Filipino

Mga Pilipino

Paano ma-a-abot ang InfoNOW

Telepono : Tawagan ang 0800 4636 669. Kung hindi masagot kaagad ang iyung tawag, mag-iwan ng mensahe at tatawagan ka sa pagitan ng isang araw

E-mail : Paki-e-mail ang filipino@infonow.nz Ang iyung tanong ay masasagot sa pagitan ng isang araw

Pag-uusap sa Online : Pumunta at puntuhin ang “ chat “ na simbulo sa babang-kanan ng iyung eskren at ilagay ang iyung tanong. Kung walang makasagot sa tanong mo kaagad-agad, ikaw ay tatanungin kung paano mo gustong maabot para ikaw ay matulungan.

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਟੇ
Mon - Fri 9am-4pm

फोन
0800 869 004

ईमेल info@infonow.nz