សេវាកម្មដែលយើងផ្តល់ជូន

ជំនួយ ជាភាសាដែលលោកអ្នកពេញចិត្ត (បច្ចុប្បន្នមានចំនួន ១១ ភាសា) អំពីតម្រូវការ រស់នៅឬចម្ងល់ និងបញ្ហាផ្សេងៗ

 • សេវាកម្មឥតគិតថ្លៃ
 • ជំនួយអាចប្រើបានតាមទូរស័ព្ទ អ៊ីម៉ែល ឬការជជែក(chat)តាមអ៊ិនធរណេត
 • ព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធ នឹងទីក្រុង ឬតំបន់របស់អ្នក
 • ជំនួយជាមួយភ្នាក់ងារដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងទីក្រុង ឬតំបន់របស់អ្នក សម្រាប់បញ្ហាស្មុគស្មាញ
 • ភាសាបន្ថែមដែលអាចរកបាននាពេលអនាគត

យើងផ្តល់ព័ត៌មានអំពី

យើងផ្តល់ព័ត៌មានអំពី

Z

ជំនួយ នៃប្រាក់ចំណូល និង អត្ថប្រយោជន៍ ផ្សេងៗ

 • ព័ត៌មាន អំពីអត្ថប្រយោជន៍: សិទ្ធិែដលអាចទទួលបាន និង ជំនួយ ដែលអាចរកបានពី ស្ថាប័នការងារ និងប្រាក់ចំណូល របស់រដ្ឋាភិបាល នូវែលសេឡង់។
Z

ពន្ធ

 • ការទទួលបាននូវលេខ ពន្ធដារ
 • ជំនួយលើែផ្នក ‘ធ្វើការសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារ’
Z

បញ្ហាការងារ

 • កំណត់អត្តសញ្ញាណជំនួយ ដែលមាន ដើម្បីស្វៃង       រកការងារធ្វើ
 • សិទ្ធិរបស់និយោជិក
 • របៀបដោះស្រាយបញ្ហាការងារ
 • តើការស្ម័គ្រចិត្តគឺជាអ្វី?
Z

សុខភាព

 • តើអ្វីជាសិទ្ធិរបស់អ្នក
 • របៀប ធ្វើការ របស់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនូវែលសេឡង់
 • ជួយរកវេជ្ជបណ្ឌិត , វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស។ ល។
Z

សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់

 • អ្វីដែលអ្នកគួរដឹងមុនពេលទិញរថយន្ត ដែលត្រូវបានប្រើមួយ​ទឹកហើយ
 • សិទ្ធិរបស់អ្នក នៅពេលអ្នកទិញទំនិញ
Z

លំនៅដ្ឋាន និងភតិកម្ម (ការជួល)

 • ច្បាប់ទាក់ទង នឹងភតិកម្ម
 • ប្រាក់សញ្ញាប័ណ្ណ (ប្រាក់កក់មុន)
 • កិច្ចព្រមព្រៀងស្នាក់នៅ
 • ការទទួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផ្ទះ
Z

ការអប់រំ

 • ស្វែងរកភ្នាក់ងារបណ្តុះបណ្តាល
 • ស្វែងរកសាលារៀនឬសាលាមត្តេយ្យនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក
 • រៀន​ភាសាអង់គ្លេស
 • បម្លែងសញ្ញាប្រ័តរបស់អ្នក មកជា នូវែលសេឡង់ដែលមាន តម្លៃប្រហែលគ្នា
Z

បញ្ហាគ្រួសារ និងការប្រឹក្សា

 • បញ្ហាគ្រួសារ ឬបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួន សម្រ
 • ភ្នាក់ងារ ដែលអាចជួយ ដល់ការបែកបាក់ ទំនាក់ទំនង
Z

វិត ប្រចាំថ្ងៃ

 • ការទូទាត់វិក័យបត្រ
 • ការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត ឬទូរស័ព្ទ
 • សកម្មភាព កម្សាន្តក្នុងតំបន់
 • តារាង ពេលវេលា រថយន្តក្រុង ឬរថភ្លើង
 • រកកន្លែង ថ្វាយសក្ការៈ
 • ថវិកា ឬជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ
 • តើ ខ្ញុំអាចធ្វើដូចម្តេចបាន ដើម្បីរកអ្នកបកប្រែ 

បើកម៉ោង
ថ្ងៃច័ន្ទ - ថ្ងៃសុក្រ 9am - 4pm

ទូរស័ព្ទលេខ
០៨០០ ៨៦៩ ០០៣

អ៊ីម៉ែល info@infonow.nz