អំពី​ពួក​យើង

InfoNow ជួយជនអន្តោប្រវេសន៍ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន ជួយជាដំណោះស្រាយរបស់ពួកគេនៅ នូវែលសេឡង់។

ព័ត៌មានអាចរកបានយ៉ាងទូលំទូលាយ នូវតំរូវការនៃការតាំងទីលំនៅ រួមមាន: ការអប់រំ ការស្នាក់នៅ,ការរៀនភាសាអង់គ្លេស, ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ និង សេវាសុខភាព។

អ្នកអាចទូរស័ព្ទឬអ៊ីម៉ែល InfoNOW ឬប្រើសេវាកម្មជជែកតាម អ៊ីនធឺណិត។

បើកម៉ោង
ថ្ងៃច័ន្ទ - ថ្ងៃសុក្រ 9am - 4pm

ទូរស័ព្ទលេខ
០៨០០ ៨៦៩ ០០៣

អ៊ីម៉ែល info@infonow.nz