اینفوناوخدمات رایگان ارایه می نماید
اطلاعات مورد نیاز برای مهاجران جهت زندگی درنیوزلند
به زبان منتخب آنان

Arabic
العربيه

0800 869 002

Dari
دری‎

0800 869 010

Hindi
हिंदी

0800 869 004

Mandarin
普通話

0800 869 005

Spanish
Español

0800 869 013

Urdu
اردو

0800 869 015

Cambodian
ប្រទេសកម្ពុជា

0800 869 003

Farsi
فارسی

0800 869 010

Japanese
日本語

0800 869 006

Punjabi
ਪੰਜਾਬੀ

0800 869 004

Samoan

0800 869 012

Vietnamese
Tiếng Việt

0800 869 019

Cantonese
廣東話

0800 869 005

Filipino
Mga Pilipino

0800 869 014

Korean
한국어

0800 869 007

Russian
русский

0800 869 011

Taiwanese
台語

0800 869 005

ما چه خدماتی ارایه می دهیم

ارایه کمک به زبان منتخب شما( در حال حاضر هفتده زبان موجود میباشد)در مورد مسایل و مشکلات و نیازهای زندگی در نیوزلند.

  • خدمات مجانی
  • کمک ها ازطریق تلفن یا ایمیل یا مکالمه آنلاین قابل دسترس می باشد
  • اطلاعات مربوط به شهر یا ناحیه شما
  • کمک جهت یافتن سازمانهای مورد نیاز برای حل مشکلات درشهریا منطقه مسکونی شما
  • درآینده زبانهای بیشتری قابل دسترسی خواهد بود

چگونه با اینفوناو تماس بگیرید

  • تلفن: 0800869010
  • ایمیل: info@infonow.nz
  • چت آنلاین
  • برای اطلاعات بیشتر بر روی زبان مورد استفاده خودتان کلیک کنید

ساعات فعالیت:
9am-4pm دوشنبه تا جمعه

شماره تلفن
0800 869 010

ایمیل info@infonow.nz