Ang InfoNOW ay isang libreng sebisyo na nagbibigay ng impormasyon sa mga migrante na naninirahan sa New Zealand sa gusto nilang wika

Arabic
العربيه

0800 869 002

Dari
دری‎

0800 869 010

Hindi
हिंदी

0800 869 004

Mandarin
普通話

0800 869 005

Spanish
Español

0800 869 013

Urdu
اردو

0800 869 015

Cambodian
ប្រទេសកម្ពុជា

0800 869 003

Farsi
فارسی

0800 869 010

Japanese
日本語

0800 869 006

Punjabi
ਪੰਜਾਬੀ

0800 869 004

Samoan

0800 869 012

Vietnamese
Tiếng Việt

0800 869 019

Cantonese
廣東話

0800 869 005

Filipino
Mga Pilipino

0800 869 014

Korean
한국어

0800 869 007

Russian
русский

0800 869 011

Taiwanese
台語

0800 869 005

Ang aming ma-i-aalok

Pagtulong sa gusto ninyong wika ( 17 wika ang meron ngayon ) tungkol sa paninirahan, mga tanong at mga isyu

  • Libereng Serbisyo
  • Tulong sa pamamagitan ng telepono, e-mail or pag-uusap sa online
  • Impormasyon na may kaugnayan sa iyung lungsod o rehiyon
  • Pagtulong upang kilalanin ang mga ahensiya sa iyung lugar o rehiyon para sa mga kumplikadong isyu
  • Karagdagang mga wika sa darating na panahon

Paano ma-a-abot ang InfoNOW

  • Telepono 0800 869 014
  • Email info@infonow.nz
  • Pag-uusap sa online
  • Sa itaas, ipunto sa iyung wika para sa mga karagdagang impormasyon

Oras ng Serbisyo
Lunes – Biyernes 9am-4pm

Numero ng telepono
0800 869 014

Email info@infonow.nz