InfoNOW là một dịch vụ miễn phí cung cấp thông tin cho người nhập cư đang sinh sống tại New Zealand bằng ngôn ngữ họ muốn

Arabic
العربيه

0800 869 002

Dari
دری‎

0800 869 010

Hindi
हिंदी

0800 869 004

Mandarin
普通話

0800 869 005

Spanish
Español

0800 869 013

Urdu
اردو

0800 869 015

Cambodian
ប្រទេសកម្ពុជា

0800 869 003

Farsi
فارسی

0800 869 010

Japanese
日本語

0800 869 006

Punjabi
ਪੰਜਾਬੀ

0800 869 004

Samoan

0800 869 012

Vietnamese
Tiếng Việt

0800 869 019

Cantonese
廣東話

0800 869 005

Filipino
Mga Pilipino

0800 869 014

Korean
한국어

0800 869 007

Russian
русский

0800 869 011

Taiwanese
台語

0800 869 005

Những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp!

Hỗ trợ đáp ứng các nhu cầu, trả lời các câu hỏi, cũng như các vấn đề liên quan đến định cư, bằng ngôn ngữ bạn muốn (hiện tại chúng tôi cung cấp dịch vụ với 17 ngôn ngữ khác nhau)

  • Dịch vụ MIỄN PHÍ
  • Hỗ trợ qua điện thoại, email hoặc trò chuyện trực tuyến
  • Thông tin liên quan đến thành phố hoặc khu vực bạn đang sinh sống
  • Hỗ trợ để xác định các cơ quan có trách nhiệm xử lý các vấn đề phức tạp tại thành phố hoặc khu vực bạn đang sinh sống
  • Các ngôn ngữ khác mà chúng tôi sẽ cung cấp trong thời gian tới

Cách liên hệ với InfoNOW?

  • Điện thoại: 0800 869 019
  • Email: info@infonow.nz
  • Trò chuyện trực tuyến
  • Bấm vào ngôn ngữ của bạn ở phía trên để biết thêm thông tin

Giờ làm việc:
Thứ hai đến Thứ sáu 9am-4pm

Số điện thoại:
0800 869 019

Email info@infonow.nz