Dịch vụ

Hỗ trợ đáp ứng các nhu cầu, trả lời các câu hỏi, cũng như các vấn đề liên quan đến định cư, bằng ngôn ngữ bạn muốn (hiện tại chúng tôi cung cấp dịch vụ với 17 ngôn ngữ khác nhau)

 • Dịch vụ MIỄN PHÍ
 • Hỗ trợ qua điện thoại, email hoặc trò chuyện trực tuyến
 • Thông tin liên quan đến thành phố hoặc khu vực bạn đang sinh sống
 • Hỗ trợ để xác định các cơ quan có trách nhiệm xử lý các vấn đề phức tạp tại thành phố hoặc khu vực bạn đang sinh sống
 • Các ngôn ngữ khác mà chúng tôi sẽ cung cấp trong thời gian tới

Chúng tôi cung cấp thông tin về/p>

Chúng tôi cung cấp thông tin về

Z

Hỗ trợ thu nhập & Trợ cấp

 • Các thông tin về trợ cấp, các quyền lợi và hỗ trợ mà Cơ quan Việc làm và Thu nhập của New Zealand cung cấp.
Z

Thuế

 • Đăng ký mã số IRD (mã số Cục thuế nội địa)
 • Hỗ trợ về ‘Làm việc cho gia đình’
Z

Các vấn đề về việc làm

 • Xác định các hỗ trợ hiện có để tìm kiếm việc làm
 • Các quyền của người lao động
 • Cách giải quyết các vấn đề về việc làm
 • Tình nguyện là gì?
Z

Y tế

 • Quyền của bạn là gì?
 • Cách thức hoạt động của hệ thống y tế tại New Zealand
 • Hỗ trợ để tìm bác sỹ đa khoa, bác sỹ chuyên môn, v.v.
Z

Quyền của người tiêu dùng

 • Những thông tin bạn cần biết trước khi mua một chiếc xe ô tô cũ
 • Các quyền của bạn khi bạn mua hàng hóa
Z

Nhà ở & Thuê nhà

 • Pháp luật liên quan đến thuê nhà
 • Khoản tiền bảo chứng
 • Thỏa thuận chung sống trong ngôi nhà thuê
 • Trách nhiệm của người cho thuê nhà
Z

Giáo dục

 • Tìm tổ chức đào tạo
 • Tìm trường học hoặc mẫu giáo trong khu vực của bạn
 • Học tiếng Anh
 • Chuyển đổi bằng cấp của bạn sang bằng cấp tương đương tại New Zealand
Z

Các vấn đề gia đình & dịch vụ tư vấn

 • Các vấn đề gia đình hoặc các vấn đề cá nhân
 • Các cơ quan có thể hỗ trợ bạn khi bạn trải qua thời kỳ gia đình tan vỡ
Z

Cuộc sống hàng ngày

 • Thanh toán hóa đơn
 • Kết nối internet hoặc điện thoại
 • Các hoạt động giải trí tại nơi bạn sinh sống
 • Lịch trình xe buýt hoặc tàu
 • Tìm nơi thờ phụng, cúng bái
 • Cách tôi có thể tiếp cận một thông dịch viên hoặc biên dịch viên?

Giờ làm việc:
Thứ hai đến Thứ sáu 9am-4pm

Số điện thoại:
0800 869 019

Email info@infonow.nz