E uiga ia Matou

E fesoasoani InfoNow i a’i latou e faimalaga ia mauaina fa’amatalaga e fesoasoani i le latou fa’amautu ai i Niu Sila.

O nei fa’amatalaga e mauaina mo le lautele o mana’omiaga i le tau fa’amautu, e aofia ai a’oa’oga, fale, a’oa’oina o le fa’a-Peretania, soifuaga mo aso ta’itasi ma le soifua maloloina.

E mafai ona e telefoni, imeli InfoNow, po le fa’aogaina o le auaunga e ala i le talanoaga i luga o le initaneti.

Tatala itula
Mon - Fri 9am-4pm

Telefoni
0800 869 012

I-meli info@infonow.nz