Giới thiệu về chúng tôi

InfoNOW hỗ trợ người nhập cư tiếp cận các thông tin phục vụ quá trình định cư sinh sống của họ tại New Zealand.

Chúng tôi cung cấp nhiều loại thông tin khác nhau về nhu cầu định cư, bao gồm giáo dục, nhà ở, học tiếng Anh, cuộc sống hàng ngày và các dịch vụ y tế.

Bạn có thể gọi điện hoặc gửi thư cho InfoNOW hoặc sử dụng dịch vụ trò chuyện trực tuyến.

Giờ làm việc:
Thứ hai đến Thứ sáu 9am-4pm

Số điện thoại:
0800 869 019

Email info@infonow.nz