Farsi

فارسی

چگونه با اینفوناو تماس بگیریم؟

تلفن: لطفاً با شماره 0800869002 تماس بگیرید.درصورتیکه تماس شما پاسخ داده نشد، پیغام خود را بگذارید. پیغام شما طی یک روز کاری پاسخ داده خواهد شد.

ایمیل: لطفاً سوالات خود را به آدرس
آدرس زیر ارسال نمایید. پاسخ شما در طی یک روز کاری داده خواهد شد
farsi@infonow.nz

چت آنلاین: لطفاً برروی گزینه چت درگوشه سمت راست پایین صفحه رایانه خود کلیک کرده و سوأل خود را تایپ نمایید. اگر در آن لحظه کسی برای پاسخگویی حضور نداشته باشد، از شما پرسیده خواهد شد که بهترین راه تماس باشما، برای دادن پاسخ، چیست.

Opening Hours
Mon - Fri 9am-4pm

Call Us
0800 4636 669

Email info@infonow.nz