Pumili ng wika

Pumili ng wika

Arabic
العربيه

Hindi
हिंदी

Mandarin
普通話

Spanish
Español

Cambodian
ប្រទេសកម្ពុជា

Japanese
日本語

Punjabi
ਪੰਜਾਬੀ

Taiwanese
台語

Cantonese
廣東話

Korean
한국어

Samoan

Ang aming ma-i-aalok

Pagtulong sa gusto ninyong wika ( 17 wika ang meron ngayon ) tungkol sa paninirahan, mga tanong at mga isyu

  • Libereng Serbisyo
  • Tulong sa pamamagitan ng telepono, e-mail or pag-uusap sa online
  • Impormasyon na may kaugnayan sa iyung lungsod o rehiyon
  • Pagtulong upang kilalanin ang mga ahensiya sa iyung lugar o rehiyon para sa mga kumplikadong isyu
  • Karagdagang mga wika sa darating na panahon

Oras ng Serbisyo
Lunes – Biyernes 9am-4pm

Numero ng telepono
0800 869 014

Email info@infonow.nz