Vietnamese

Tiếng Việt

Cách liên hệ với InfoNOW

Điện thoại: Vui lòng gọi đến số 0800 4636 669. Nếu cuộc gọi của bạn không được trả lời, xin vui lòng lưu lại lời nhắn và chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn trong vòng 1 ngày làm việc.

Email: Vui lòng gửi thư đến vietnamese@infonow.nz. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn trong vòng 1 ngày làm việc.

Trò chuyện trực tuyến: Vui lòng bấm vào biểu tượng trò chuyện ở góc dưới bên phải màn hình và nhập câu hỏi của bạn. Nếu không có ai đang trực tuyến để giải đáp thắc mắc của bạn ngay lập tức, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi có thể liên lạc lại và giúp đỡ bạn.

Horas de operación
Mon - Fri 9am-4pm

Teléfono
0800 4636 669
0800 INFONOW

Correo electrónico info@infonow.nz