Pagtulong sa gusto ninyong wika ( 17 wika ang meron ngayon ) tungkol sa paninirahan, mga tanong at mga isyu

 • Libereng Serbisyo
 • Tulong sa pamamagitan ng telepono, e-mail or pag-uusap sa online
 • Impormasyon na may kaugnayan sa iyung lungsod o rehiyon
 • Pagtulong upang kilalanin ang mga ahensiya sa iyung lugar o rehiyon para sa mga kumplikadong isyu
 • Karagdagang mga wika sa darating na panahon

Ang mga impormasyon ay ang mga sumusunod

Ang mga impormasyon ay ang mga sumusunod

Z

Pagtulong sa Kinikita at Benepisaryo

 • Impormasyon tungkol sa benepisaryo, karapatan, at tulong na mayroon sa Work and Income NZ
Z

Buwis

 • Pagkuha ng numerong pang-IRD
 • Tulong mula sa “Working for Families”
Z

Isyu Tungkol sa Trabaho

 • Malaman kung anong tulong para makakuha ng trabaho
 • Karapatan ng mga empleyado
 • Kung paano makitungo sa isyu tungkol sa pinagtatrabahuhan
 • Ano ang pag-bo-boluntaryo ?
Z

Kalusugan

 • Ano ang iyung karapatan
 • Kung paano ang sistema ng NZ Health
 • Tulong para makahanap ng duktor, espesiyalista at iba pa
Z

Karapatan ng mga Mamimili

 • Ano ang kailangan mong malaman bago bumili ng segundamanong sasakyan
 • Ang iyung karapatan kapag bumili ng mga bagay-bagay
Z

Pabahay at Pag-pa-pa-upa ng Bahay

 • Batas na may relasyon sa pag-pa-pa-upa ng bahay
 • Pa-unang bayad
 • Kasunduan ng mga kasambahay
 • Responsibilidad ng may-ari ng bahay
Z

Edukasyon

 • Paghanap ng ahensiya ng pagsasanay
 • Paghanap ng eskuwela at panimulang eskuwelahan sa iyong lokal na lugar
 • Matuto ng Ingles
 • Paglipat ng iyung kuwalipikasyon na katumbas sa NZ
Z

Mga Isyu ng Pamilya at Pagpapayo

 • Mga problema ng pamilya o pang-indibiduwal
 • Ahensiya na makakatulong sa problema na may kinalaman sa relasyon
Z

Pang-araw-araw na Kabuhayan

 • Bayad sa kailangang bayaran
 • Pagkabit sa Internet o telepono
 • Libangan at gawain na lokal
 • Oras ng pampasaherong sasakyan o tren
 • Lugar ng pagsamba
 • Tulong sa pag-hawak ng pera o kaya ay tulong pang-pinansiyal
 • Paano ma-ka-ka-kuha ng tagapagsalin ng wika at dokumento

Oras ng Serbisyo
Lunes – Biyernes 9am-4pm

Numero ng telepono
0800 869 014